Simposium Bahasa & Budaya Iban & Folklore Borneo/Kalimantan
Pengenalan
Wujudnya berbagai-bagai bangsa dan kumpulan etnik di Pulau Borneo/Kalimantan dan Semenanjung melukiskan sebuah wajah yang sangat berwarna-warni dan unik.  Warna dan wajah ini juga dikisah oleh folklornya, sastera dan budaya lisan, yang menjadi bahasa-bahasa serta dialek, punca pengetahuan, gaya hidup dan khazanah asli serta memori bangsa.

Folklor yang terbahagi kepada pelbagai genre, daripada bahasa, wadah pengucapan harian, adat-istiadat, naratif lisan hinggalah gerak tari dan muzik indah. Bidang luas ini juga menjadi jati diri suku dan bangsa di wilayah ini, dan seterusnya menjadi bekalan kepada kesinambungan tradisi.

Simposium ini mengumpulkan sarjana dan pengamal folklore yang akan membentangkan berbagai-bagai sudut dan pandangan daripada semua bidang, dan melukis jalan masa depan warisan bersamayang lestari dan berterusan.

Dua fokus utama ialah bahasa dan budaya iban, dan folklor Pulau Borneo/Kalimantan serta Semenanjung.

Melalui seminar ini kami dapat:
 •           Mengumpul dan mendokumentasikan penemuan baru dalam bidang bahasa dan folklore Iban dan Borneo/Kalimantan serta Semenanjung
 •          Menyerlahkan sastera lisan sebagai sebuah tradisi dinamik
 •          Menampilkan kerjasama baru
 •          Memerikan bentuk-bentuk folklore yang dilestarikan

Tema-tema berkait
 •       Dialek, sejarah bahasa, kosa-kata sepunya, istilah tradisional bidang-bidang tertentu,    kearifan tempatan serta sumbangan bahasa sukuan kepada bahasa kebangsaan.
 •       Jenis-jenis pengkisahan dan persembahan
 •        Muzik, tarian dan adat istiadat
 •      Sejarah lisan dan memori bangsa
 •         Seramik dan anyaman
 •         Ritual sepanjang hayat, pertanian dan pemburuan
 •         Penyelesaian konflik dan perdamaian dsb.
Yuran: RM300 (RM250 Student)
Tarikh   : 2-4 November 2012
Tempat: Dewan Bahasa Dan Pustaka, Cawangan Sarawak, Jalan Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakup, Petra Jaya, 93050, Kuching Sarawak..


View Larger Map

Penganjur:
Fakulti Bahasa Dan Komunikasi,
Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak.
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
Persatuan Folklor Malaysia Pulau Pinang

Dengan Kerjasama:
Dewan Bahasa Dan Pustaka
Sarawak Convention Bureau
Universiti Malaysia Sarawak

Sekretariat:   Simposium Bahasa & Budaya Iban Dan Folklor Borneo/Kalimantan
Fakulti Bahasa & Komunikasi
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim, Perak
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, 
Universiti Sains Malaysia,
11800 Pulau Pinang

Aturcara Program
2 November 2012 [Jumaat]
Masa
Program
8.00 Pagi - 8.30 Pagi
Pendaftaran peserta simposium

8.40 Pagi – 10.00 Pagi
Majlis Perasmian Simposium Bahasa dan Budaya Iban dan Folklor Borneo/Kalimantan

Persembahan
         i.            Tarian Ngajat Ngerandang Jalai oleh penari dari SMK Simanggang, Sri Aman, Sarawak.
       ii.            Persembahan “Bebiau” oleh En. Philip Igai Melina dari Majlis Adat Istiadat Kuching

Ucapan aluan oleh Prof Dato’ Dr Noraini Idris
 Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan Penasihat I, Simposium Bahasa dan Budaya Iban dan Folklor Borneo/Kalimantan

Upacara perasmian oleh YB Encik Robert Lawson Chuat Anak Vincent
Menteri Muda Kebajikan Sarawak

Pelancaran Buku Fonologi Bahasa/Jaku Iban dan Morfologi Bahasa/Jaku Iban oleh YB Encik Robert Lawson Chuat Anak Vincent

10.00 Pagi – 10.30 Pagi
Kudapan

10.30 Pagi – 11.15 Pagi
Ucaptama 1

“Kosmos dalam Cerita Rakyat Iban”
Oleh Prof. Emeritus Dato’ Dr. Asmah Haji Omar

11.20 Pagi – 12.50 Tengahari
Sesi Pembentangan Pertama

Tema: Ilmu Tempatan

1. Revisit Dreams As a Library of Iban Indigenous Knowledge
Oleh:
Dr. Rosline Sandai

2. Kepentingan Hutan dalam Tradisi Penghasilan Minyak Engkabang oleh Etnik Iban
Oleh:

Hu Ann Leh, Prof. Dato’ Dr. Md. Salleh Yaapar & Prof. Madya Dr. Rahimah Haji A. Hamid


3. Migrasi, Identiti, dan Kearifan Tempatan: Kaum Iban di Sabah, Malaysia
Oleh:
Prof Madya Dr.Neilson Ilan Mersat  dan Prof Dr. Spencer Empading Sanggin

Moderator: Dr. Robert Menua Saleh

1.0    Petang – 2.40 Petang

Jamuan tengahari dan rehat

2.45 Petang- 4.00 Petang
Sesi Pembentangan Kedua

Tema: Bahasa Iban dan Hubungan dengan Bahasa Melayu Serantau

1. Bahasa Iban dan Dialek Melayu di Sarawak: Suatu Kajian Perbandingan
Oleh:
Dr. Hj. Mohd Rashid Hj. Md Idris & Chiew Ann Chee

2. Kosa Kata Sepunya Bahasa Iban dan Dialek Melayu Sebuyau
Oleh:
Salbia Haji Hassan & Dr. Norazuna Ibrahim

3. Sistem Pengimbuhan Bahasa Melayu Standard dan Bahasa Iban: Suatu Perbandingan
Oleh:
Francis Mancha

Moderator:  Monaliza Sarbini-Zin

4.00 Petang – 4.20 Petang

Kudapan
4.30 Petang – 5.00 Petang
Mesyuarat Agung Persatuan Folklor Malaysia

Dipengerusikan oleh Prof. Emeritus Muhammad Haji Salleh
Semua peserta simposium dari Malaysia terlibat

5.00 Petang
Bersurai

3 November 2012 [Sabtu]
Masa
Program
8.30 Pagi – 9.00 Pagi
Persembahan Budaya
         i.            Persembahan tarian Ngajat Ngaluka Temuai oleh penari dari SMK Muara Tuang, Kuching.
       ii.            Persembahan Puisi Rakyat Iban “Bepantun” oleh Cikgu Lin Asit

9.00 Pagi – 9.45 Pagi
Ucaputama 2

“Maka Berkisahlah Borneo”
Oleh Prof. Emeritus Muhammad Haji Salleh

9.45 Pagi – 10.15 Pagi
Kudapan

10.15 Pagi - 11.30 Pagi
Sesi Pembentangan Ketiga

Tema: Folklor Iban

1.       Puisi Rakyat Iban Biau Ngalu Pengabang atau Doa Menjemput Tetamu dan Nanya Indu atau Upacara Meminang: Maksud, Tujuan dan Gaya Bahasa

Oleh:
Steward Anak Junit, Jenny Anak Kesa, Madiah Anak Nyingat dan Caroline Anak Asing

2. Budaya dan Bahasa Iban yang Dicerminkan dalam Puisi Tradisional Iban Pantun Bulan dan Ai Ansah
Oleh:
Josephine Rinya Anak James Nyandang, Jessy Anak Tambi, Morinna Anak Gundah, Alvira Limbai Anak Kanchai dan Kembu Anak Zali.

3. Gaya Bahasa dan Makna dalam Puisi Rakyat Iban Dungai Meri Anak Mandi dan Geliga
Oleh:
Allen Nguling Anak Charlie, Beatrice Jaburi Joshua dan Nicholas Anak Baba

Moderator: Dr. Rosline Sandai

11.35 Pagi – 12.50 Pagi
Sesi Pembentangan Keempat

Tema: Pengumpul dan Pengamal Sastera Lisan

1.’Keling’ dan ‘Mamak Batin’: Watak Unik dalam Cerita Lisan Iban dan Jakun
Oleh:
Dr. Mohamad Luthfi Abdul Rahman & Prof Madya Dr. Shaiful Bahri Md. Radzi

2. Sabak Nerengkah - The Settling of the Departed Soul in the Iban Paradise (According to the Iban Undup, Dau and Balau traditions)
Oleh:
Jimmy Donald

3. Benedict Sandin, Zakaria Hitam Borneo: Suatu Perbincangan
Oleh:
Prof Madya Dr. Shaiful Bahri Md. Radzi & Dr. Mohamad Luthfi Abdul Rahman

Moderator: Prof Madya Dr. Neilson Ilan Mersat

1.00 Petang – 2.00 Petang 
Jamuan tengahari dan rehat

2.00 Petang – 3.15 Petang
Sesi Pembentangan Kelima

Tema: Mantera dan Pengucapan Lisan

1. Between Acculturation and Contestation in Melanau Oral Literature: An Investigation of the Bebayoh Chants
Oleh:
Ali Ahmad Bin Seman

2. Mantera Atau Rinait Kadazandusun: Tinjauan dalam Aspek Pengamal dan Fungsinya dalam Kehidupan
Oleh:
Minah Sintian

3. Fungsi Dan Plot Timang Gawai Ngiga Tuah
(Invokasi Timang  Gawai Mencari Azimat Pemurah Rezeki)
Oleh:
Jimbun Anak Tawai

Moderator: Dr. Mohamad Luthfi Abdul Rahman

3.20 Petang – 4.45 Petang

Sesi Pembentangan Keenam

Tema: Folkor Rentas Budaya dan Masaa Depan

1.Endangered Iban culture: Extinction or Preservation?
Oleh: Dr. Robert Menua Saleh

2.Mencari Titik Temu Seni Budaya Kaum Iban dengan Suku Bugis: Kajian Terhadap Seni Budaya Kaum Iban dengan Kaum Suku Bugis Di Nusantara
Oleh: Dr Makmur

Tema: Seni Warisan

1.Seni Pembuatan Ilang dan Nyabur: Kebangaan dan Simbol Masyarakat Iban di Sarawak
Oleh: Amee Joan

2.Pantun Masyarakat Bidayuh Sarawak: Interpretasi Makna, Nilai dan Budaya
Oleh: Wan Robiah Meor dan Dr Mary Fatimah Subet

Moderator: Prof Madya Dr, Shaiful Bahri Md Radzi


4.45 Petang – 5.00 Petang
Kudapan
5.00 Petang
Bersurai

4 November 2012 [Ahad]
Masa
Program

8.30 Pagi – 9.15 Pagi    
                                   


Ucaputama 3

“Pengaruh Minangkabau dalam Adat dan Budaya Etnik Suluk Sabah
Oleh:

Prof Madya Dato’ Paduka Dr Mohd Rosli Saludin

9.15 pagi – 9.45 Pagi
Kudapan

9,45 Pagi – 11.00 pagi
11.00 pagi -12.00
tengahari
Sesi Pembentangan Ketujuh

Tema: Dialek, Standard dan Perbendaharaan Lama

1.Kosa Kata Sebagai Petunjuk Keserumpunan Budaya Masyarakat yang Berjauhan
Oleh:
Abuhasan Asy’ari

2.Manifestasi Kata Sifat dalam Dialek Melayu Sarawak
Oleh:
Wan Robiah Meor Osman & Rosnah Mustafa

2.Istilah Melayu Lama dalm pertuturan Harian Bahasa Melayu Sarawak
Oleh:
Monaliza Sarbini-Zin & Haikal Hammaad Zin

Moderator: Prof Madya Dr Neilson Mersat

Sesi Pembentangan Kelapan

Tema: Tradisi Berbahasa

1.Peribahasa Melayu dalam Pengajaran Bahasa
Oleh:
Dr Norul Haida Bt Redzuan

2.Pelestarian Bahasa Sukuan dalam Pembinaan Negara Bangsa
Oleh:
Dr Haji Zulkeplee Haji Yaacob

Moderator: Dr Haji Rashid Haji Md Idris

12.00 Tengahari – 1.00 Petang 
Majlis penutupan Simposium Bahasa dan Budaya Iban

Persembahan budaya:
         i.            Tarian oleh penari dari Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
       ii.            Persembahan muzik Sape oleh pelajar dari Sekolah Seni Malaysia, Kuching.

Upacara penutupan disempurnakan oleh Dr. Ambran Joned,
Pengarah Bahasa dan Pustaka Sarawak

1.00 Petang
Jamuan tengahari dan bersurai


0 comments:

Post a Comment